Zew o artykuły

Po rozrywce związanej z wydarzeniem pora na pamiątkę w dorobku naukowym. Zachęcamy do zgłoszenia artykułu lub innego utworu alfanumerycznego do recenzowanego czasopisma naukowego Folia Philosophica. Kolejne numery tej publikacja będą zawierać teksty rozwijające tematy wygłoszone na obecnej edycji FilozofiKonu.  

Nadesłanie tekstu nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wymagane jest twórcze podejście do rozpatrywanych zagadnień – wykrycie przejawów plagiatu będzie skutkować odrzuceniem zgłoszenia publikacyjnego. Prosimy o nieprzesyłanie tekstów wcześniej publikowanych lub będących w trakcie recenzji. Ostateczna decyzja o akceptacji zgłoszenia będzie uzależniona od pozytywnej recenzji naukowej typu double-blind. Z uwagi na wymóg anonimowości nie należy umieszczać w tekście informacji jednoznacznie wskazujących na własną tożsamość. Zamiast tego należy je dostarczyć poprzez poniższy formularz, a sam artykuł przesłać mailem na adres philosophycon@gmail.com.

Tworząc artykuł, proszę przestrzegać następujących wytycznych:

https://journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/about/submissions?fbclid=IwAR1k6t86rwATJ6M98OXq7vf4hsSan7Pppey454d7nSYh_fN-Cmhy3vVDFzQ

Wszystkie zgłoszenia mogą być anglo- lub polskojęzyczne i nie wiążą się z żadnymi opłatami.

Zew ustanie 31 czerwca 2021 o 23:59.

Przesłanie danych za pośrednictwem formularza oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na potrzeby oceny zgłoszenia, stworzenia i dystrybucji programu, a także na transmitowanie wizerunku i wykorzystanie go wraz z powierzonymi danymi w mediach społecznościowych związanych z wydarzeniem. W świetle rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE administratorem danych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

  • Facebook
  • YouTube

© 2021 by Filozofikon. Proudly created with Wix.com

Ta witryna została zaprojektowana za pomocą kreatora
.com
. Stwórz swoją witrynę już dziś.
Zacznij Teraz